Obec Ďurčiná

Tlačivá

Stavebný poriadok a územné plánovanie

Žiadosť o určenie /zmenu/ súpisného čísla *

2349-ziadost-o-urcenie-zmenu-supisneho-cisla-1453727533.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,58 kB

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

2350-ziadost-o-zrusenie-sup-cisla-1453727534.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,53 kB

Príloha žiadostí - Kódy druhu stavby

2351-kody-druhu-stavby-1453729170.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,28 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na studňu a povolenia na odber podzemnej vody *

6311-Ziadost-o-vydanie-povolenia-studna-a-vydanie-povolenia-na-od.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 44 kB

Žiadosť o povolenie zvláštného užívania miestnej komunikácie *

6315-Ziadost-o-povolenie-zvlastneho-uzivania-miestnej-komunikaci.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,9 kB

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR)

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

9053-6318-Ziadost-o-zapis-do-evidencie-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,04 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o platnosti trvania Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

8699-SHR-ziadost-cinnost-trva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,45 kB

Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v Osvedčení samostatne hospodáriaceho roľníka

9058-6322-Ziadost-o-zmenu-udajov-v-Osvedceni-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,6 kB

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

9055-6319-Ziadost-o-zrusenie-osvedcenia-SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,05 kB

Životné prostredie

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dreviny/ drevín

8746-6321-Ziadost-o-vydanie-suhlasu-na-vyrub-dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 87,47 kB

Oznámenie o výrube dreviny/ drevín

9061-8750-2.-Oznamenie-o-vyrube-dreviny-2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,85 kB

Podnet na výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Ďurčiná

9063-8752-3.-Podnet-na-vyrub-drevin-vo-verejnej-zeleni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,49 kB

Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka

9065-8754-4.-Ziadost-o-vydanie-rybarskeho-listka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 121,43 kB

Obecné nájomné byty

VZN č. 2/2019 Obce Ďurčiná

7523-Schvalene-VZN-o-pride-ovani-najomnych-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,97 kB

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu v obci Ďurčiná

9518-9074-7382-7125-Ziadost-o-pridelenie-bytu-Durcina-1-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,81 kB

Žiadosť o opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v obci Ďurčiná (pre rok 2020)

9071-TLACIVO-Ziadost-o-predlzenie-najmu-v-byte-Durcina-2020-ziada.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,08 kB
Zobrazené 41-57 z 57