Obec Ďurčiná

MŠ Ďurčiná

Materská škola Ďurčiná

       Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil               v materskej škole.

                                                          Robert Fülghum

Adresa: 

Materská škola Ďurčiná

Ďurčiná 225

015 01 Rajec

 

Internetová stránka materskej školy: https://msdurcina.edupage.org/

Tel. číslo: +421 949 341 227

E-mail: skolkadurcina@gmail.com