Obec Ďurčiná

Poľnohospodárstvo

Pavol Mičech

Ponúkané služby: Agroslužby pre malých a stredných poľnohospodárov

Telefonický kontakt: 0903923971

E-mail: pavol.micech@gmail.com