Obec Ďurčiná

Terénna sociálna služba

Áno pre život n.o., Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby prichádza k Vám s ponukou služieb pre rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácií. Od januára 2017 rozbiehajú poskytovanie terénnej sociálnej služby s cieľom udržania rodín, pokiaľ sa z rôznych dôvodov ocitnú v kríze a nevedia ju vyriešiť sami. Ide o terénnu službu krízovej intervencie v zmysle § 12 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zo skúsenosti vedia, že predchádzať problémom je vždy lepšie ako ocitnút v situácií, kedy sa problém stáva neriešiteľným. Každá rodina sa môže ocitnúť v kríze z rôznych dôvodov. Cieľom tohto projektu, je pomáhať rodinám v rôznych krízových situáciách. Pomahájú ľudom, ktorí riešia viacero problémov:

  • strata zamestnania alebo dlhodobá práceneschopnoť,
  • problémy osamelých rodičov,
  • obete psychického, fyzického, sexuálneho alebo ekonomického násilia,
  • manželské a partnerské problémy,
  • problém so splácaním úverov, pôžičiek.

Poskytujú základné aj špecializované sociálne poradenstvo, právne, psychologické, pedagogické, ekonomické.

Bezplatná infolinka: 0800 121 682

Ďalšie kontakty: 

Poradenské centrum pri Domove G.B. Molla, ÁNO PRE ŽIVOT, n.o.

terénní sociálni pracovníci:

0911 756 034

0911 756 029

0910 842 498

E-mail: apz.poradna@nextra.sk

Viac informácií....

Ano