Obec Ďurčiná

VZN

-Dodatok-c.-1-2022-k-VZN-c.2-2021d

11756-Dodatok-c.-1-2022-k-VZN-c.2-2021docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,4 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 2. 2. 2024

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2013 - zrušené/nahrádza ho VZN č. 1/2014

1554-dodatok-1-1393581260-1404118268.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,92 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Ďurčiná

2526-dodatok-k-vzn-c-4-2009-1358160466.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,06 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 1. 1. 2012

Dodatok č. 1 k VZN č. 5_2020.pdf

9448-Dodatok-c.-1-k-VZN-c.-5-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,45 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 1. 1. 2020

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Ďurčiná

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,26 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 17. 2. 2023

Dodatok č.1 k VZN 52021 o dani za ubytovanie a verejné priestranstvo.pdf

11736-Dodatok-c.1-k-VZN-52021-o-dani-za-ubytovanie-a-verejne-pries.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,32 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 17. 11. 2022

Dodatok k VZN č. 04/2021 o nakladaní s odpadmi

VZN poplatky KO2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 619,58 kB
Stiahnuté: 193×
Vložené: 12. 12. 2022

Dodatok-c.-1-2022-k-VZN-c.2-2021

11756-Dodatok-c.-1-2022-k-VZN-c.2-2021docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,4 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 2. 2. 2024

Návrh na zmenu výšky stravného v stravovacom zariadení

Príloha k dodatku č.1 k VZN 2_2021_v2.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 24,23 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 30. 12. 2022

Návrh zásad hospodárenia s majetkom

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ďurčiná.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,96 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 23. 11. 2023

Príloha k Dodatku č. 1 k VZN o o určení výšky príspevku

Príloha k dodatku č.1 k VZN 2_2021_v2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,98 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 12. 1. 2023

Schválené VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

7420-Schvalene-VZN-o-poskytovani-jednorazovej-davky-v-HN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,85 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 1. 1. 2019

Schválené VZN č. 2/2019 o prideľovaní bytov vo vlastníctve obce

7523-Schvalene-VZN-o-pride-ovani-najomnych-bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,97 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 1. 1. 2019

Schválené VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

8286-VZN-c.-5-2019-o-KO-a-DSO-zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,45 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 1. 1. 2019

Schválené VZN č. 6/2019 o dotáciách z rozpočtu obce

8287-VZN-c.-6-2019pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,83 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 1. 1. 2019

Schválené VZN č. 7/2019 o dani z nehnuteľnosti

8340-VZN-c.-7-dan-z-nehnutelnosti-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,45 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 1. 1. 2019

Schválené VZN č. 8/2019 o podmienkach držania psov na území obce

8469-VZN-c.8-2019-o-drzani-psov-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 1. 1. 2019

Schvalene-VZN-ZaD3.pdf

8236-7413-Schvalene-VZN-ZaD3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,19 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 1-20 z 81