Obec Ďurčiná

Komisie zriadené Obecným zastupiteľstvom v Ďurčinej

KOMISIA PRE ROZPOČET, FINANCIE A SPRÁVU MAJETKU OBCE 

predseda:
Ing. Pavol Čerňan

členovia:
Ján Halko, Jozef Klucho

 

KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA A ŠPORTU 

predseda:
Jozef Klucho

členovia:
Ing. Pavol Čerňan, Alena Kluchová

 

KOMISIA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

predseda:
Lukáš Baláž

členovia:
Tomáš Bohuš, Jakub Gabaj

 

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, VÝSTAVBY A ROZVOJA 

predseda:
Tomáš Bohuš

členovia:
Ing. Miroslav Miko, Lukáš Baláž

 

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

predseda:
Ján Halko  (SMER-SD)

členovia:
Ing. Pavol Čerňan, Ján Kuzmány, Ján Čerňan

 

KOMISIA PRE PRIDEĽOVANIE BYTOV A SOCIÁLNE OBLASTI

predseda:
Ján Čerňan

členovia:
Alena Miková, Ján Čerňan ml.

KOMISIA NA PREŠETRENIE SŤAŽNOSTÍ

predseda:
Ján Kuzmány

členovia:
Ján Halko, Ján Čerňan, Mgr. Vladimír Mihalec

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Alena Uríková