Obec Ďurčiná

Iné

DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE ĎURČINÁ

 

OBECNÉ NÁJOMNÉ BYTY
 
 
REGISTRAČNÝ FORMULÁR PRE SLUŽBU INFORMOVANIA PROSTREDNÍCTVOM OBECNÉHO HLÁSNIKA

Obecný hlásnik

 

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK (SHR)