Obec Ďurčiná

Stavebníctvo

Pavol Mičech 

Sídlo spoločnosti: Ďurčiná 250, 015 01 Ďurčiná

Ponúkané služby: 

  • Uskutočnovanie stavieb a ich zmien

  • Dokončovacie práce

Telefonický kontakt: 0903 932 971

E-mail: pavol.micech@gmail.com

Prevádzkové hodiny: podľa dohody

 

RODUS STAVING s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Ďurčiná 207

Ponúkané služby: 

  • Kompletná realizácia stavieb na kľúč

  • Rekonštrukčné stavebné práce

  • Zemné a výkopové práce
  • Výstavba ciest
  • Budovanie vodných a podzemných zberných nádrží
  • Izolačné, drenážne a obkopové práce proti vlhkosti
  • Asanačné práce spolu s likvidáciou odpadu

Telefonický kontakt: 0915 214 739

E-mail: sudormichal@gmail.com

Prevádzkové hodiny: 

Pondelok-Sobota 07:00-22:00