Obec Ďurčiná

Zástupca starostu obce

Tomáš Bohuš

tomas.bohus@obecdurcina.sk