Obec Ďurčiná

História OFK Ďurčiná

Dňa 27.5.2012 bolo zvolené nové vedenie Futbalového klubu v Ďurčinej.

 

Zloženie nového výboru:

Predseda FK  – Sudor Vladimír st. 21. 02. 1966

Podpredseda – Čerňan Ivan

Členovia    – Sudor Ľubomír

                      Albert Juraj

                      Mihálec Jozer

                      Kotrík Peter

                      Štrba Ivan

Muži:       tréner – Kotrík Peter

               vedúci – Sudor Ľubomír

Žiaci:       tréner – Sudor Vladimír st.

                  vedúci –Sudor Vladimír st.


Futbalový klub bol založený 25. 05. 2002.

 
Na zakladajúcej členskej schôdzi  boli schválené stanovy a výbor.

 
Prezident :        Melo Jozef  

Manažér  :        Čerňan Ivan

Tréner     :        Židek Vladimír   /trénoval mužstvo dva roky/


V roku 2002  bolo založené mužstvo žiakov.


Od  roku 2004 sa stal trénerom mužstva žiakov  Kotrík Jozef a žiaci sa umiestnili na druhom mieste.

 


Do ročníka 2005-2006 boli prihlásení žiaci a dorast.Žiakov začal trénovať Sudor Vladimír.Dorastencov Kotrík Jozef.Žiaci skončili na 6. mieste.Dorastenci na 4. mieste.


V ročníku 2006-2007 dorastenci pod vedením Kotríka Jozefa skončili na 1. mieste.Boli pozvaný na turnaj OBFZ Žinina. Turnaj Teodora Zvaru na ktorom skončili na 4. mieste. Žiaci skončili v súťažnom ročníku 2006-2007 na 5. mieste.Boli pozvaný na turnaj do Turia na ktorom skončili na 4.mieste.

V roku 2007 bol zrušený dorast a založili sme družstvo mužov, ktoré začal trénovať Kotrík Jozef.Muži skončili na 10. mieste.Organizovali sme turnaj štyroch mužstiev na ktorom sme skončili na 2. mieste. Žiakov trénoval Sudor Vladimír. Žiaci skončili na 1. mieste a boli pozvaný na dva turnaje. Na turnaji OBFZ Teodora Zvaru skončili na 4. mieste a turnaj v Turí vyhrali.  


Do  ročníka 2008-2009 sme prihlásili žiakov, dorast aj mužov.Mužov trénoval Kotrík Jozef a skončili na 4.mieste.Žiakov a dorast trénoval Sudor Vladimír. Dorast skončil na 6. mieste. 
Žiaci skončili na 1. mieste a boli pozvaný na turnaj OBFZ turnaj Teodora Zvaru, ktorí vyhrali a získali putovný pohár. 

Ročník 2009-2010 muži pod vedením Kotríka Jozefa skončili na treťom mieste.Žiaci pod vedením Sudora Vladimíra na šiestom mieste.                                               

Dorast tiež pod vedením Sudora Vladimíra zvíťazil v súťaži a postúpil do prvej triedy.

Žiaci boli pozvaný na turnaj do Turia na ktorom pod vedením Sudora Vladimíra mladšieho a Kotríka Jara  skončili na 1. mieste.Dorastenci boli pozvaný na turnaj OBFZ  Teodora Zvaru na ktorom skončili štvrtý.   


V ročníku 2010-2011 sa zmenilo vedenie mužstiev, pre vážne ochorenie Jozefa Kotrika bol zvolený za trénera mužov Sudor Ľubo. Vedúci ostal Čerňan Ivan.Pri doraste ostal ako vedúci aj tréner Sudor Vladimír starší.Žiakom sa stal vedúci Sudor Vladimír mladší a tréner Kotrík Jaro. 


V roku 2010 sa postavila hrubá stavba nových šatní. Pri stavbe boli: Macák P., Macák P.,Štba I.  Baláž M., Sudor Ľ., Sudor M., Sudor V.,Nemček P., Mihalec V., Mihalec J., Mihalec T., a ich futbalový  priatelia..Na jar v r. 2011 sa ukončili stavebné práce na  šatniach.V decembri 2011 sa podarilo vybaviť elektrické hodiny na šatne.


V ročníku 2010 - 2011 muži vyhrali III. triedu a postúpili do II. triedy.

Dorast v I. triede skončil na 3. mieste.Žiaci v III. triede skončili deviaty. 
Do ročníka 2011-12 sme znova prihlásili tri mužstvá. 

Za trénera mužov bol zvolený Sudor Ľubo, vedúci ostal Čerňan Ivan.Keďže zdravotný stav  Kotríka Jozefa sa zlepšil, začal pomáhať trénovať  mužstvo mužov.

Mužstvo žiakov zažal trénovaťl Mičech Pavol a vedúci sa stal Kotrík Jaro.                                         Pri doraste sa stal vedúcim Kozárec Anton a tréner Sudor Vladimír.