Obec Ďurčiná

Tlačivá

Stavebný poriadok a územné plánovanie

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia *

9023-8799-1.-Ziadost-o-vydanie-uzemneho-rozhodnutia-2-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,31 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia *

9021-8801-2.-Ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,87 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby v zlúčenom stav. a územ. konaní *

10538-zlucene-konanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,95 kB

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie *

9019-8803-3.-Ziadost-o-kolaudacne-rozhodnutie-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,38 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby *

9781-ziadost-o-predlzenie-lehoty-dokoncenia-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,68 kB

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby pred jej dokončením *

9031-8805-4.-Ziadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,62 kB

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby *

9029-8807-5.-Ziadost-o-povolenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,36 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby *

9736-DSP-kolaudacia-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,13 kB

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby *

9027-8809-6.-Ziadost-o-vydanie-potvrdenia-o-veku-stavby-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,28 kB

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla, súpisného a orientačného čísla

10807-9046-8813-8.-Ziadost-o-urcenie-zmenu-zrusenie-supisneho-cisl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,25 kB

Žiadosť o vydanie asanačného povolenia *

9043-8817-10.-Ziadost-o-vydanie-asanacneho-povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,85 kB

Ohlásenie drobnej stavby *

9041-8849-11.-Ohlasenie-drobnej-stavby-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,18 kB

Prehlásenie kvalifikovanej osoby k Ohláseniu drobnej stavby *

9039-8851-12.-Prehlasenie-kvalifikovanej-osoby-k-ohlaseniu-drobne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,19 kB

Ohlásenie udržiavacích prác *

9037-8853-13.Ohlasenie-udrziavacich-prac-1-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,77 kB

Ohlásenie stavebných úprav *

9035-8855-14.-Ohlasenie-stavebnych-uprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 153,36 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav *

9047-povolit-terenne-upravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,2 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie (rozkopové povolenie) *

8741-8740-8867-15.-Ziadost-o-vydanie-povolenia-na-zvlastne-uzivan.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,19 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia *

MZZO - žiadosť o vydanie súhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 532,5 kB

Ohlásenie stavby alebo stavebnej úpravy na hrobovom mieste VZN 1/2013

9033-8783-Ohlasenie-stavby-alebo-stavebnej-upravy-na-hrobovom-mie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,16 kB
Zobrazené 21-40 z 57