Obec Ďurčiná

História

Obec Ďurčiná sa spomína:

  • v roku 1393 ako GEORKLEHATAYA,
  • v roku 1474 DYWORCHYNA,
  • v roku 1488 DURCZINA,
  • v roku 1598 GIURCZINA,
  • v roku 1808 JURCINA a
  • v roku 1922 ĎURČINA.

Založili ju pravdepodobne v 14. storočí na zákupnom práve.

Patrila hradu Rajec, neskoršie panstvu Lietava, časť zemanom, pochádzajúcim z rodu dedičných richtárov.

V roku 1869 mala obec 853 obyvateľov, v roku 1970 už 1045 obyvateľov.

V roku 1598 tu bolo 26 domov a mlyn, v roku 1970 už 241 domov.

Výmera chotára je 1151 ha.

Obyvateľstvo sa venovalo chovu oviec, poľnohospodárstvu a včelárstvu. V domácnostiach sa tradovala tkáčska výroba a tiež výroba bryndze.

V roku 1943 boli v obci zaregistrované obchody: hostinec a obchod s mliekom.

Obec mala nedatovanú pečať. V obraze je žena s kosákom v pravej ruke, obrátená vpravo, ľavou rukou opretá vbok.

V obci je sídlo lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Nález medenej sekerky je prvou stopou osídlenia tejto oblasti z doby eneolitickej /asi pred 4000rokmi/.

Chránený prírodný útvar:

Lipa veľkolistá - Očkech grunt, jej vek sa odhaduje na 400rokov. Obvod kmeňa je 623cm.

Pamiatky:

Kúria, pôvodne baroková z 18. storočia, prestavaná v druhej polovici 19. storočia. /bližšie inf. v obecnej kronike/

Kaplnka sv. Michala, klasicistická z konca 18. storočia, prestavaná najskôr v druhej polovici 19. storočia a neskôr v 70. rokoch 20 storočia.