Obec Ďurčiná

Územný plán

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1 Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamujezač

02, 03 legenda - formát A4

3996-0203-legenda-format-a42-1421757856.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,97 MB

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1 Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamujezač

02, 03 - mapa - formáť A3

3997-0203-mapa-format-a31-1421757916.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,27 MB

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1 Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamujezač

04 legenda - formát A4

3998-04-legenda-format-a41-1421757996.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB

Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ďurčiná č. 1 Obec Ďurčiná, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade § 22 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a predpisov oznamujezač

05 legenda - formát A4

3999-05-legenda-format-a41-1421758574.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Zobrazené 21-24 z 24