Slávnostný deň v našej obci!

Autor: Zuzka Melová, Zverejnené: 08.06.2015, Aktualizované: 07.02.2017
Dňa 7.6.2015 sme si pripomenuli 90. výročie založenia DHZ v našej obci. Pri tejto príležitosti odovzdal min. vnútra JUDr. R. Kaliňák našim hasičom novú hasičskú striekačku, ktorú následne posvätil p. dekan Mgr. P. Hluzák.
Nech teda sv. Florián aj naďalej ochraňuje našich skvelých dobrovoľných hasičov, pri ich záslužnej a náročnej službe.